ERKAN Ortaokulu’nda, gençliğe adım atan ortaokul dönemindeki öğrencilerimizin fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimlerini desteklemek ve potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmalarını sağlamak amacıyla bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak, öğrenmeyi öğrenmeye yönelik öğrenci merkezli bir eğitim süreci tasarlanmaktadır.
Öğrencilerimizin aktif rol aldığı eğitim tasarımımızda;

Bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz;

-  Bilgiye ulaşma yollarını kullanarak, kendi öğrenme sürecini yöneten,
-  Çözüm odaklı hareket eden,
-  Sorgulama becerisini geliştirmiş,
-  Yaratıcı düşünen,
-  Temel becerileri sosyal ve çevresel konularla birleştirerek ulusal ve evrensel değerlerin farkında
Araştırarak öğrenme ve çözüm üretme odaklı metotlar ile zenginleştirilmiş eğitim programımız, öğrencilerimizin hatırlamalarını, anlamalarını, analiz yapmalarını, eleştirel yaklaşma ve denetleme becerilerini kazanmalarını, yaratıcılıklarını kullanmalarını ve takım üyesi bilinciyle çalışmalarını sağlar.

Eğitim programımız çerçevesi içinde, planlama, organize etme ve düzenleme becerilerinin kazanılıp geliştirildiği proje çalışmalarına da yer verilir. Ders bitimi Öğrencilerimizin ücretsiz etüt eğitimi ile Okulda görülen desteklendiği zaman kısa süreli hafızada tutulmasına yardımcı oluyoruz. Etüt çalışmaları öğrencilerin dersleri tekrar ve daha başarılı olması için yoğun şekilde çaba harcamaktayız.
LGS  doğrultusunda öğrenciler 8. sınıfta 6 dersten (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil) kasım ve nisan aylarında merkezi yazılı sınavlarına girerler.

Yıllardır uyguladığı sistemli, yapıcı ve disiplinli eğitimiyle bu sınavda her yıl başarılara imza atan Erkan Okulları, merkezi yazılı sınavlarında öğrencilerinin başarıya ulaşmalarını hedeflemekteyiz. Okulumuzda Tarama ve Deneme sınavlarının sonuçlarına göre 7. Ve 8.sınıflarda seviye sınıfların da öğrencilerimiz sınava hazırlanmaktadırlar.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredata % 100 uyumlu soru, sınav ve etütlerle sınava hazırlanan Erkan öğrencilerinin akademik başarısı kadar, zihinsel ve bireysel gelişimleri de destekliyoruz. Çözüm ortağımız Yaprak Psikiyatri psikologları ile eğitim koçlarımız öğrencilerimize odaklanma, konsantrasyon, motivasyon, dikkat taraması gibi atölyeler yaparak sınava hazırlamaktalar.
Uygulanan tüm sınavları ölçme değerlendirme birimimiz tarafından değerlendiriyor ve sınav sonucunda öğrencilerimize detaylı karnede yer alan cevap anahtarını, yanıtlarını, doğru sayısını, yanlış sayısını, başarı oranını, LGS puanını, kurum-okul-sınıf derecesini, ders bazında başarı grafiklerini sunuyoruz. Ayrıca 15 günde bir verilen ara karnelerde öğrencimizin nicelik ve niteliklerini içeren, her bir öğretmeninin görüşleri doğrultusunda, öğrencinin ders bazında hangi kazanımdan eksiklerinin olduğunu tespit ediliyor ve gerekli çalışmaları planlanıyoruz
ERKAN Ortaokulu’nda öğrenme programımız, öğrencilerimizin sözel veya yazılı yönergelere dayalı soru sorduğu, tartıştığı, deney ve gözlem yaptığı, takım olarak çalıştığı; senaryo oluşturma, buluş yöntemini kullandığı, öğrenme sürecinde aktif rol aldığı eğitim anlayışı ile yapılandırılır.
Her çocuk özeldir eğitim anlayışımızla yola çıktığımız ERKAN Okulları’nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimimizin en büyük amacı her öğrencimizin kendine özgü öğrenme stilini ve zeka alanlarını belirleyerek, lise ve üniversiteye hazır; bilinçli ve mutlu bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel, psikolojik gelişimleri sürekli izlenerek, problem önleyici, süreç odaklı yöntemler uygulanır ve velilerimizle iş birliği sağlanır.
ERKAN Ortaokulu’nda, dil bilgisel yeterliliğe ulaşmış öğrencilerimiz kendilerini sözel ve yazılı ifade edebildikleri çeşitli ulusal ve uluslararası projelere katılır. Dil analitik olarak incelenmeye başlanır ve edebi eserler incelenir. Öğrencilerimiz edindikleri bilgi ve düşünceleri ana dilde olduğu kadar, birinci ve ikinci yabancı dilde de yaratıcı ve akıcı bir biçimde ifade ederler. Okulumuzda İngilizce eğitimi seviye sınıflarında kur sistemi baz alınarak verilmektedir.

Öğrencilerimize kitapları doğrultusunda online ödevler verilerek, interneti daha doğru kullanmalarını sağlamaktayız. Okulumuzda her yıl ,Yurt dışında bir çok üniversitede geçerliliği olan ,TEOFL Junior, CAMLA sınavı ile öğrencilerimizin seviyelerini belirleyerek ,yurtdışı eğitimi ile tanışmalarını sağlamaktayız. Yapılan deneme sınavları sonucunda başarı elde etmiş, öğrencilerimizin sınav ücretleri okulumuz tarafından karşılanmaktadır.

Ortaokul 5. sınıf öğrencilerimiz 15 saat ağırlaştırılmış İngilizce programı uygulanmaktadır.8 saat main course ana ders, 3 saat okuma dersi,2 saat speaking teacher ile konuşma dersi,2 saat devlet İngilizcesi dersi verilmektedir. 6-7 sınıflarımızda 10 saat İngilizce programının 3 saat speaking teacher, 2 saat devlet ve 5 saat Teog sınavı için ders olarak verilmektedir. 8.sınıflarımızda 9 saat İngilizce programı 7 saat Teog sınavına hazırlık, 2 saat ana ders olarak verilmektedir.
Sosyal sorumluluk projeleri ERKAN Okulları’nda büyük önem taşır. Bu projelerin gerçekleştirilmesiyle, çevresel ve toplumsal farkındalığı gelişmiş, toplum olgusu oturmuş bireylerin yetiştirilebileceğine inanılır.

FOTO GALERİ

© 2018 ERKAN KOLEJİ | Tüm Hakları Saklıdır

Adana web tasarım, web yazılım, reklam hizmetleri