Okul öncesi dönem yaşamın temelidir. Gerçek öğrenmenin, çocukların kendilerini güvende ve mutlu hissettikleri, ilham veren bir ortamda gerçekleşmesi en önem verdiğimiz ilkemizdir.

Çocuklarımıza sosyal, duygusal, fiziksel, dilsel ve bilişsel beceriler kazandırarak bütüncül bir öğrenme sistemi ile onları okul olgunluğuna ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

Her çocuğun ilgisine ve öğrenme stiline göre farklılaşan, çocuk ve oyun merkezli okul öncesi eğitimi ile ömür boyu öğrenmenin ve öğrenmekten keyif almanın temelleri atılmaktadır.

Çocuklarımızın, gelişim düzeylerine ve çoklu zeka kavramına uygun eğitim programının  yanı sıra; Yüzme -Temel   İngilizce, Speaking  teacher ile İngilizce mutfak- Beden eğitimi -jimnastik –drama- müzik- satranç gibi yaratıcılığı geliştiren alanlarda hem eğlenerek hem de yaşayarak öğrenip geleceğe hazırlanırlar.
ERKAN Anaokulunda oyunlar, keşfetmek, dünyayı anlamlandırmak ve arkadaşlık kurmayı öğrenmek için bir araçtır. Her çocuğun gelişim evresi ve ilgisi göz önünde bulundurularak serbest oyun ve yapılandırılmış etkinliklerin dengeli sentezi ile çocuklara sosyal ve bilişsel becerileri öğrenme şansı verilir. Çocuklarımız, oyunlarla, deneyerek, gözlemleyerek, sorgulayarak, hareket ederek ve yaratıcı etkinliklerle diğer çocuklarla iletişim kurmayı, kendini ifade etmeyi ve öz denetim sağlamayı öğrenirler.
Okul öncesi dönemde çocuklar doğal bir meraka sahiptir ve araştırmacıdır; oyunlarında sürekli soru sorarlar, keşfederler, bilgi toplarlar ve tahmin yürütürler. Beyin çocuklara öğren emri vermez, bu nedenle bilginin doğrudan verilmesi öğrenmeyi sağlamaz. Öğrenmeyi merak uyandırarak, sorgulamalarına, araştırmalarına ve hayal etmelerine fırsat vererek sağlarız.
Anadil çalışmaları ile çocukların Türkçeyi akıcı ve düzgün kullanmaları, kelime dağarcıkları ile sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Anadil çalışmaları planlanırken çocukların gelişim seviyeleri, bireysel özellikleri, yaşları, dikkat süreleri ve sahip oldukları önceki kazanımlar göz önünde bulundurulur.
Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları çocuklarımızın dikkatlerini toplama, algılayabilme, ilişki kurma, eşleştirme, gruplama, karşılaştırma, el-göz koordinasyonlarını ve kalem tutma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikleri kapsar.
Okul öncesi İngilizce etkinliklerinde oyunlar, şarkılar ve bilim-teknoloji içeren çok yönlü öğrenme materyalleri kullanılarak yapılan etkinlikler ile öğrencilerimizde yabancı dil farkındalığı oluşturulur.
Çocuklarımız yaşayarak –yaparak öğrenme modelinin bir parçası olan İngilizce mutfak etkinliğinde :Speaking öğretmeni eşliğinde tamamen İngilizce konuşarak , pasta ,börek ,yaparken hem eğleniyor hem de anlayarak, keşfederek İngilizce öğreniyorlar.
Okul öncesinde Fen ve Matematik çalışmaları, çocukların günlük hayatta karşılarına çıkabilecek problemlerle başa çıkmayı ve meraklarını gidermeyi öğrenmelerini destekleyen etkinlikler içerir. GEMS programı bu etkinliklerin önemli bir parçasını oluşturur.
Gems (Great Explorations in Math and Science)- Matematik ve Fende Büyük Buluşlar- programının temel amacı, çocukların doğaya ve doğanın önemli parçası hayvanlarla bitkilere olan ilgilerinden yararlanarak el ve akıl becerilerini geliştirmektir. Öğrencilerimiz gems eğitimi kapsamında derslere örnek olması ve daha hızlı öğrenebilmelerini saklanılmaktadır. Bahçemizde midilli atlara binebilmek,. Bahçemizin uygun alanlarında çeşitli bitki tohumları ekerek gelişimini gözlemlemek, bakımını ve haşatını yaparak kendi yetiştirdiği bitkilerle salata yapabilme zevkine varabilmek gibi, etkinlikler ile GEMS eğitimi desteklenmektedir.
ERKAN Okulları’nda okul öncesi sanat çalışmaları, çocuklara sezgilerini, akıl yürütmeyi, hayal kurmayı, bütünü anlama ve kavrama yeteneği kazandırmayı, beceriyi doğru şekilde geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ritim atölyeleri ise bir enstrüman çalmanın ötesinde, birlikte el-gö ve kulak koordinasyonunu kazandırmayı uyumlu bir şekilde hareket etmenin deneyimlenmesini sağlar.
Çocuklarımız okulumuzda Bulunan 3000 metrekare alana sahip ERKAN SPORTSLİFE spor tesisimizi kullanmaktalar. Çocuklarımıza yüzme, Yarı olimpik yüzme havuzumuz da, velilerimizden ek bir ücret talep edilmeden, eğitim süresi boyunca ders olarak verilmektedir. Sportif faaliyetler ve eğitsel oyunlardan oluşan Beden Eğitimi etkinlikleri ile erken yaşlarda rekabetten uzak bir ortamda, fazla enerjilerini atabilmeyi, çocukların fiziki becerilerini geliştirmeleri, sorumluluk almayı, iş birliği içinde çalışmayı, yenme ve yenilmeyi hazmetmeyi öğrenmeleri, odaklanma sağlamayı ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi, sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzı edinmeleri sağlanmaktadır.
Çocuklarımızın toplumsal kurallarla tanıştıkları alan gezilerinde, yaparak ve yaşayarak öğrenmenin yanı sıra araştırma, inceleme ve uygulama yapmalarına olanak sağlanmaktadır. Okulumuz içerisinde bulunan büyük gezi bahçemiz çocukların dış dünya ile her an temas halinde bulunmalarına imkân verirken Okulumuz dışında ise, Uzay bilimleri ve Güneş enerjisi araştırma ve uygulama merkezi, Atatürk evi, Kütüphaneler, Müzeler, Kızılay Kan merkezi gibi alanlara geziler düzenlenmektedir.

© 2018 ERKAN KOLEJİ | Tüm Hakları Saklıdır

Adana web tasarım, web yazılım, reklam hizmetleri